Adminmodus og Tolkemodus

Blåtolk har to moduser:

1 Tolkemodus

2 Adminmodus

I tolkemodus vil skrivetolken ha tilgang til skriveområdet, og kan skrive, bytte mellom talere og spille av manus.

I adminmodus kan skrivetolken utføre alle oppgaver i programmet som ikke innebefatter å tolke, som for eksempel å legge til makroer.


For å bytte mellom moduser, trykk
Shift + Q
Arrow-up