Avkrysningsrutene forklart

Under Legg til taler-knappen finner du tre avkrysningsruter:

1 Vis navn på taler
2 Bruk forgrunnsfarge på talere
3 Vis navn på taler på skrivetolkens skjerm

Vis navn på taler viser navnet på valgt taler i mottakerappen til bruker.

Bruk forgrunnsfarge på talere gjør at dine fargeinnstillinger for tekst overstyrer fargeinnstillingene på teksten i mottakerappen til bruker, uavhengig av fargekoding og valgt taler.

Vis navn på taler på skrivetolkens skjerm gjør at også skrivetolken kan se valgt taler på sin skjerm. Denne funksjonen anbefales skrudd på hvis man skal bruke talere, slik at man får bekreftet at man har valgt riktig taler før man begynner å skrive.


Hvis du ikke ønsker å bruke talerfunksjonen i det hele tatt, sørg for at alle avkrysningsrutene er tomme.

Arrow-up