Bruk av Bluetooth-serveren

Blåtolk har en innebygd Bluetooth-server som skrivetolken kan skru på for å gjøre maskinen oppdagbar i brukers mottakerapp på sin mobile enhet.


For å skru på Bluetooth-serveren, gjør følgende:

1 Øverst til høyre, trykk på knappen ved siden av Bluetooth-kringkasting slik at denne står på.

2 Følg med i understolpen; du vil få skriftlig beskjed i understolpen når serveren har startet og er brukbar.

3 Når du kan lese at Bluetooth-kringkasting har startet, vil bruker kunne koble seg til maskinen din via appen.


Sørg for å instruere/hjelpe bruker med tilkoblingen, hvis bruker ikke er vant med å bruke smarttelefon eller nettbrett.

For informasjon om hvordan du kan gjøre det lett for bruker å finne maskinen din i appen, les denne artikkelen.

Arrow-up