Funksjonsknappene (F1-F8)

Bruk funksjonsknappene til å navigere mellom sidestolpene.

Du må være i adminmodus for å bruke funksjonsknappene.


F1 tar deg til Fil

F2 tar deg til Legg til

F3 tar deg til Lister

F4 tar deg til Deling

F5 tar deg til Talere

F6 tar deg til Manus

F7 tar deg til Oppsett

F8 tar deg til Innstillinger

Arrow-up