Importere og eksportere

Fra Fil (F1) kan du importere og eksportere følgende filer til og fra Brisk:

  • Lister
  • Manus
  • Globale innstillinger

Globale innstillinger omfatter alt du har endret på fra fabrikkinnstillingene, være det seg tastaturbindinger, bakgrunnsfarger, tekststørrelse osv.

For å henholdsvis importere og eksportere, trykk på Importer eller Eksporter

Arrow-up