Legge til makroer

Du må være i adminmodus for å legge til makroer


På Legg til (F2) kan du enkelt legge til nye makroer.

F2 består av to felt og en nedtrekksmeny der du kan velge hvilken liste makroen skal legges inn i.

Det øverste feltet er for makroen, og det nederste feltet er for det fullstendige ordet/setningen du vil makroen skal skrive ut.

Som standard er markøren alltid i makrofeltet når du navigerer til F2. Skriv inn makroen du vil bruke, trykk på TAB for å gå videre til neste felt – og skriv deretter inn ordet/setningen du vil makroen skal skrive ut.

Du kan legge til makroen du nettopp har skrevet i én av tre faner i listen:

  • Trykk på F9 for å legge forkortelsen til i Kortformer-fanen,
  • Trykk på F10 for å legge forkortelsen til i Autokorrekturer-fanen,
  • Trykk på F11 for å legge forkortelsen til i Hendelser-fasen,

For å bytte liste du vil legge til makroen i, navigér til nedtrekksmenyen, åpne den og velg hvilken liste du vil skal være gjeldende for F2. Det er en forutsetning at du har mer enn én liste tilgjengelig for at det skal være mulig å bytte liste.

Arrow-up