Listefaner

I hver liste finner du tre faner:

1 Kortformer

2 Autokorrekturer

3 Hendelser

Hver fane inneholder:

  • Underliste
  • Legge til makroer
  • Listesøk
  • Ordliste over tilgjengelige makroer som er lagt til

For å navigere mellom fanene med tastaturet, trykk på TAB helt til en av fanene er fremhevet, og bruk deretter piltastene eller

Arrow-up