Hva er en makro?

En makro er en kode som automatiserer en handling. I Blåtolk innebærer det at du kan korte ned på antall tastetrykk for å skrive ut et fullstendig ord eller en fullstendig setning.

hlff → Hørselshemmedes Landsforbund

Makroer i Blåtolk deles inn i tre kategorier:

  1. Kortformer
  2. Autokorrekturer
  3. Hendelser

Kortformer er tiltenkt makroer for lange eller vanskelige ord og setninger, slik at det skal gå raskere å tolke dem.

arbvt → arbeidsrettede veiledningstjenester

Autokorrekturer er makroer for ord du ofte feilstaver:

ikek → ikke

ksal → skal

Hendelser er en egen fane for makroer for ting som skjer i rommet:

xtlf → (telefon ringer)

xapp → (applaus)

Makroer vil fungere på samme måte, uansett hvilken kategori forkortelsen går under.

Arrow-up