Opprette og endre på skrivetolker

For å kunne skrive fra egen liste og navigere og gjøre endringer i sidestolpen mens co-tolk skriver, må det opprettes skrivetolk under Oppsett. Hver skrivetolk vil ha sin egen program-ID, og programmet vil huske skrivetolken, dens liste og tastatur hver gang skrivetolken kobler seg opp*

Programmet har fra før av en skrivetolk opprettet som standard. Denne standard skrivetolken tilhører eieren av maskinen Blåtolk kjøres fra, og kan ikke slettes.


For å opprette ny skrivetolk, gjør følgende:

1 Gi skrivetolken et navn

2 Klikk på Opprett

3 Velg hvilken liste du vil at denne skrivetolken skal bruke


For å gjøre endringer på en skrivetolk, gjør følgende:

1 Trykk på helt til høyre i listen over skrivetolker

2 Gjør endringene du ønsker

3 Klikk på Oppdater


*med mindre du gjør endringer under Oppsett, eller hvis tastaturet til skrivetolken har gjennomgått en driveroppdatering som gjør at Blåtolk ikke kan kjenne det igjen.

Arrow-up