Sesjonsinnstillinger

På sesjonsinnstillinger finner du to innstillinger:

1 PIN-kode

2 Sekundærskjerminnstillinger


PIN-koden brukes til å sikre at ingen uvedkommende med mottakerappen installert kan få tilgang til teksten som skrives.

PIN-koden er statisk; den vil forbli den samme helt til du trykker på Opprett ny. Det anbefales at du oppretter ny PIN-kode mellom hvert oppdrag.


Sekundærskjerminnstillingene lar deg justere bredde, høyde, horisontal og vertikal stilling på sekundærskjermen. For å kunne bruke disse innstillingene kreves det at minst én av de tilkoblede skjermene er satt til å være sekundærskjerm, og at du utvider skjermen.

OBS Du må følge med på sekundærskjermen når du gjør innstillinger for å se endringene du foretar.

Arrow-up