Sidestolpen

For å raskest mulig navigere deg rundt i sidestolpen anbefaler vi at du bruker en datamus. Hvis du ikke har det tilgjengelig, er det fremdeles mulig å navigere i sidestolpen med tastaturet.


For å navigere deg nedover alle elementene i sidestolpen, trykk på TAB

Du kan også bruke piltastene til å navigere horisontalt i sidestolpen.

Når du har navigert til et element i sidestolpen, vil det bli fremhevet.


For å trykke på en knapp eller åpne en liste, trykk på enten Enter eller Mellomrom


For å gå ut av en åpen liste, kategori eller manus, trykk på øverst til venstre.

Arrow-up