Spille av, stanse og pause manus

For å spille av manus, sørg for at du er i tolkemodus, og gjør følgende:

1 Skriv makroen du opprettet for manuset du vil spille av, og trykk mellomrom

2a Spill av manuset ord for ord med høyre piltast →

2b Spill av manuset linje for linje med piltast ned ↓

3a Trykk på Tilbake-tasten for å sette manuset på pause

3b Trykk på End for å stanse avspilling av manus

Arrow-up