Talerfunksjonen

Talerfunksjonen lar deg enkelt opprette navn på hvem det er som snakker, og vise det for brukeren.

Du kan opprette opptil 9 talere, og fargekode dem på skjermen.


Bla mellom talere med Opprett


Velg taler med NUMPAD-tastene, fra 1 til 9


Hvordan vet man hvilken taler man velger med NUMPAD 1-9?

Talere du legger til vil havne i kronologisk rekkefølge nedover.

F.eks.:

Du har fire talere: Arne, Bjarne, Per og Kari. Du opprettet Per først, deretter Kari – så Bjarne, og deretter Arne.

Da vil listen av talere se slik ut:

Per
Kari
Bjarne
Arne

Hvis du har problemer med å huske rekkefølgen, kan du eller din co-tolk sørge for å ha Talere (F5) åpen i sidestolpen.

Arrow-up