Om Blåtolk

Blåtolk er et skrivetolkprogram utviklet av HLF Briskeby Forskning og Utvikling AS

Programmet er utviklet til Microsoft Windows. Det er laget for å sende tekst trådløst til mottakerapper på mobile enheter – iPhone, iPad og Android-smarttelefoner- og nettbrett – ved hjelp av Bluetooth (“Blåtann”).

Utviklingen av Blåtolk ble påbegynt høsten 2019 som et FoU-prosjekt under kodenavnet “Brisk”.

Støttet av Stiftelsen Dam

Utviklingen av Blåtolk er støttet av Stiftelsen Dam.

Stiftelsen Dam har 38 medlemsorganisasjoner, som alle jobber innen helse og frivillighet i Norge.

Stiftelsen er finansiert med spillemidler, og får en andel (6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping.

Midlene deles ut til prosjektarbeid i frivillige helseorganisasjoner, innen forebygging, rehabilitering og forskning. Alle frivillige helse- og pasientorganisasjoner kan søke om støtte gjennom Stiftelsen Dam, uavhengig av om organisasjonen er medlem i stiftelsen.