Tiltak som fremmer skrivetolking

Som foreleser kan du selv være med å bidra til god skrivetolking. Under følger en liste med tiltak du kan gjøre for å fremme skrivetolking.

Skrivetolker
HLF Briskeby

Punkttegnsetting i PowerPoint

Når foreleser leser direkte fra PowerPoint, skriver skrivetolken “(leser punkt x)”.

Når du lager en presentasjon med punkter, bytt ut prikkene med tall-liste.

Dette vil gjøre det enklere for skrivetolken å følge med på hvilket punkt som leses, særskilt på PowerPoint-slides med mange punkter.  Det vil samtidig gjøre det lett for bruker å identifisere hvilket punkt det refereres til av skrivetolken.

 

Gi konkrete beskjeder

Når beskjeder gis, bør de være tydelige og innholdsrike, slik at teksten som vises for bruker gir mening.

Beskjeder som dere går dit og dere går diter ikke nyttig informasjon. Hvis dette tolkes gir det svært lite utbytte for brukeren.

Som et eksempel, si heller “gruppe 1 går til møterom 1, mens gruppe 2 går til møterom 2”.

 

Pass på hvor du står!

Hvis skrivetolkingen vises på storskjerm eller lerret via projektor må du passe på så du ikke steller deg foran lerretet/skjermen til skrivetolkingen slik at brukere ikke får lest.

 

Vent litt før du svarer

En dyktig skrivetolk ligger som regel 1-2 sekunder bak foreleser/den som taler. Svarer du på spørsmål/kommentarer umiddelbart etter de er fremsatt, og da før det har gått 1-2 sekunder – vil skrivetolken begynne å henge etter.

Dette betyr at skrivetolken må begynne å komprimere teksten. Jo lenger etter skrivetolken henger, jo mindre tekst får skrivetolkbrukeren

For å sikre at så mye av tale blir skrivetolket så verbatimt som mulig, bør du altså vente helst to sekunder før du begynner å svare på spørsmål eller kommentarer.

 

Du trenger ikke gjenta deg selv

Skrivetolking er ment som et hjelpemiddel man kan bruke om man faller litt ut, uansett om man er hørselshemmet eller ikke.

Hvis skrivetolkingen vises på en storskjerm alle har tilgang til, kan du henvise til den om medlemmer av publikum stopper deg fordi de ikke har fått med seg det du har sagt – i stedet for å si det du nettopp sa en gang til…

Du vil også spare skrivetolken for unødvendig belastning – skrivetolken skal tolke alt som sies, hvilket betyr at om du gjentar deg, må skrivetolken i prinsippet skrive noe hen nettopp har skrevet om igjen.


Del materiale med skrivetolken

Mange skrivetolker liker, og har behov for, å forberede seg til et skrivetolkoppdrag.

Hvis en skrivetolk ber om materiale på forhånd, som for eksempel

  • PowerPoint-presentasjoner
  • Skriftlige taler
  • Oversikt over vanskelige ord og begreper

bør du absolutt sende det du måtte ha av materiale til skrivetolken.

En godt forberedt skrivetolk vil kunne tolke raskere og mer presist enn en som ikke har forberedt seg godt nok.

Skrivetolker bruker makroer i sitt arbeid for å kunne skrive ut lange og/eller vanskelige ord med kun et par tastetrykk.

Hensiktmessig bruk av makroer er alfa omega i skrivetolkyrket.

Ha tekst du leser fra papir på PowerPoint

Det skjer noe med menneskelig tale når man leser. Talefrekvensen øker, det blir mindre nøling og færre naturlige pauser – tre kombinasjoner som øker vanskelighetsgraden betraktelig når det kommer til skrivetolking.

Hvis det du skal allerede er skrevet, kan du spare skrivetolken for mye energi ved å selv inkludere det på storskjermen tilknyttet presentasjonen din. Du sørger samtidig for at det er absolutt null komprimering eller parafrasering på det du leser.

Blåtolk har en manusfunksjon - hvis du ikke har anledning til å lage PowerPoint, send det skriftlige du har tenkt å lese til skrivetolken, og hen vil legge det inn som et manus i Blåtolk.

Jeg håper du synes disse tiltakene som fremmer skrivetolking kan være nyttige. Husk at dette bare er forslag, og ikke påbudt for å sikre god skrivetolking. Jeg tror allikevel at både skrivetolk, bruker - og du som foreleser - kan nyte godt av disse tiltakene. Ethvert tiltak som fremmer skrivetolking kan være med på å fremme kvaliteten på tolkingen, som igjen gjør at flere brukere med behov bestiller tjenesten.

Anders Olsvoll
Prosjektleder

Takk for oppmerksomheten!

Her er flere artikler fra kunnskapsbanken:

Slipp å bruke én skjerm når dere skrivetolker

Har du tenkt over at også skrivetolker kan bruke mottakerappene?​

Read Story