HLF Briskeby FoU er selskapet som publiserer Blåtolk.

 

HLF Briskeby FoU er en selvstendig virksomhet under HLF Briskeby kompetansesenter as. Vår eier er Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). FoU er en søstervirksomhet til Briskeby videregående skole as og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as.

HLF Briskeby FoU as ble startet 1.8.17 og har sitt mandat fra Sentralstyret til Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).

HLF Briskeby FoU skal være en aktiv pådriver innen fag- og kompetanseutvikling, fagfeltet hørsel. HLF Briskeby FoU skal dokumentere, kvalitetssikre og videreutvikle virksomhet i Briskeby videregående skole as og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as. All virksomhet i begge enheter baseres på kunnskapsbasert praksis.

FoU vil i første omgang fokusere på intern dokumentasjons- og kvalitetsutvikling, men også involvere seg i og bidra til ulike eksterne forskningsprosjekt innen fagfeltet for senere å implementere forskning i egen virksomhet. Samarbeid med andre faglige og vitenskapelige miljøer vil stå sentralt.

Briskeby har over 60 års erfaring innen fagområdet hørsel. Gjennom den videregående skolen med rundt 60 elever pr år og fra kurs, rehabilitering og utadrettede tjenester med totalt rundt 720 brukere pr år, har vi landets største populasjon av personer med nedsatt hørsel/hørselsutfordringer samlet ved vårt senter. Dette skaper en verdifull arena og et viktig miljø for samling av erfaringer, kunnskap og videre utviklingsarbeid og forsking innen fagområdet hørsel.

FoU vil gjennom samling av egne erfaringer fra fagfeltet, brukernes historier og innspill samt etablert og ny forskningsbasert kunnskap, sikre at all virksomhet ved Briskeby bygger på kunnskapsbasert praksis. Spørsmål skal stilles omkring egen praksis og vil oppstå i praksis, disse vil gi grunnlag for problemstillinger som kan undersøkes og videre forskes på. Utviklingsarbeid skal bidra til konkrete nye tiltak og tjenester for virksomhetene.

 

De aktuelle utviklings – og forskningsområder for FoU innen fagområdet hørsel er:

 • unge og videregående opplæring/høyere utdanning
 • kurs og rehabiliteringstjenester til voksne
 • teknologi som styrker tilgjengeligheten blant hørselshemmede

FoU arbeider i 2021 med følgende konkrete tema:

 • Blåtolk
 • Typebot
 • Digitale kurs og rehabilitering
 • Tilrettelegging av digitale møter for hørselshemmede
 

FoU samarbeider foreløpig med følgende aktører:

 • FoU-nettverk (med utspring i Virke Rehab)
 • HLF
 • UiO
 • NTNU

For spørsmål eller mer informasjon, ta gjerne kontakt med FoU-medarbeider Johanne Fossen.