Personvernerklæring

Sist oppdatert: 13 juli 2020


Hvem vi er

Denne nettstedsadressen, https://www.blatolk.no, drives av HLF Briskeby Forskning og Utvikling AS (FoU).

HLF Briskeby FoU er en selvstendig virksomhet under HLF Briskeby Kompetansesenter AS. Vår eier er Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). FoU er en søstervirksomhet til Briskeby Videregående Skole AS og HLF Briskeby Rehabilitering og Utadrettede Tjenester AS.

Organisasjonsnummer: 919 762 659


Hva er personopplysninger?

En personopplysning er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan være alt fra navn, adresse, e-post, telefonnummer og bilder. Videre vil også atferdsmønstre regnes som personopplysninger. Dette betyr informasjon som sier noe om dine handlinger og preferanser, for eksempel hvordan du bruker våre nettsider (dette kan for eksempel bli registrert ved hjelp av såkalte cookies).

Du kan lese mer om hva personopplysninger er på Datatilsynets nettside.


Vår behandling av personopplysninger

Når du enten

  • er i kontakt med oss ved bruk av kontaktskjemaer på denne nettsiden,
  • bruker nettsidens direktechattjeneste,
  • sender oss andre henvendelser, for eksempel per e-post,

eller på annen måte er i kontakt med oss, vil HLF Briskeby Forskning og Utvikling AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi behandler personopplysningene dine og informasjon om hva slags rettigheter du har i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger.

Når vi behandler personopplysninger om deg, er vi ansvarlig for å påse at vår behandling oppfyller kravene i personvernlovgivningen. Vi vil derfor ha det som heter behandlingsansvar.

Det er HLF Briskeby Forskning og Utvikling AS ved Blåtolks prosjektleder som vil være behandlingsansvarlig. Kontaktinformasjonen til HLF Briskeby FoU er:

Adresse: Ringeriksveien 77A, 3402 Lier

E-post: anders.olsvoll@hlfbriskeby.no


Personopplysninger vi mottar eller samler inn

Vi kan ha fått dine personopplysninger gjennom kontaktskjemaer på nettstedet, nettstedets direktechatfunksjon, eller andre tekniske støtteanordninger på nettstedet der personopplysninger er påkrevd for at vi skal kunne yte teknisk støtte.

Generelle henvendelser og kommunikasjon per post/e-post/telefon vil også kunne inneholde personopplysninger som navn, kontaktinformasjon og andre personopplysninger avhengig av henvendelsens innhold. Behandling av personopplysninger i disse tilfellene skjer i hovedsak på grunnlag av det som heter berettiget interesse, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Behandlingen er med andre ord nødvendig for at vi skal kunne hjelpe deg med det du lurer på. All form for slik kommunikasjon vurderes til sletting en gang i måneden, og slettes når saken er avsluttet.


Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Når vi eller andre virksomheter behandler personopplysninger om deg, har du mange rettigheter.

For det første kan du be om innsyn i personopplysningene vi behandler om deg. Du har blant annet krav på å få vite hvordan opplysningene om deg behandles, hvorfor opplysningene behandles og hvilke opplysninger som lagres. Dette innebærer også å få informasjon om vi utleverer opplysningene til tredjeparter.

Du har videre rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet i tillegg til å få lagt flere opplysninger til dersom personopplysningene er ufullstendige.

Du har også en «rett til å bli glemt» – hvilket betyr en rett til å få personopplysninger om deg selv slettet av oss som behandlingsansvarlig. Det kan i enkelte tilfeller være at vi har en plikt til fortsatt å lagre personopplysningene selv om du ber oss om å slette dem, men du vil da få beskjed om dette. Dersom vi ikke har særskilt lovgrunnlag for å fortsette behandlingen, vil opplysningene bli slettet når vi ikke lenger har et behandlingsgrunnlag (f. eks. at du trekker ditt samtykke tilbake).

Du vil også kunne ha rett til å kreve begrenset behandling, rett til å fremme innsigelse mot behandlingen og til å kreve dataportabilitet.

Du kan lese mer om alle dine rettigheter på Datatilsynets nettside.


Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg, at oppdragsgiver har rett til det eller at et lovgrunnlag pålegger oss å gi ut informasjonen. For informasjon om våre underleverandører (databehandlere), se neste avsnitt.


Bruk av databehandlere

HLF Briskeby Forskning og Utvikling AS bruker underleverandører (kalt databehandlere i personvernlovgivningen) til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått en databehandleravtale med databehandleren som blant annet fastsetter at databehandleren kun kan behandle dine personopplysninger i henhold til våre instrukser, og at personopplysningenes sikkerhet skal være ivaretatt i alle ledd av behandlingen.

Per 13 juli 2020 benytter oss av følgende databehandlere:

  • PRO ISP er leverandør av domene og webhotell til drift av nettstedet.

Informasjonskapsler (“cookies”)

Vi bruker informasjonskapsler blant annet for å analysere hvordan våre nettsider brukes. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere samt for å utvikle og forbedre den. Opplysningene som samles inn er trafikkmønster/statistikk og nasjonalitet, men ikke unike IP-adresser. Opplysningene gir oss informasjon om besøksfrekvens, hvilke sider som besøkes, når, hvor besøket kommer fra (referert fra f.eks. Facebook) og om hvilket land besøker er i.

Ved å bruke våre nettsider samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Du kan imidlertid når som helst endre innstillingene i nettleseren din dersom du ikke ønsker å akseptere en informasjonskapsel.

For mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du kan endre innstillingene i nettleseren din, besøk Nettvetts nettside.


Klage

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du for eksempel mener at vår behandling av dine personopplysninger er ulovlig eller at dine rettigheter blir brutt

Mer informasjon om hvordan klage til Datatilsynet og annen informasjon om personvern, kan du finne på Datatilsynets nettside.


Spørsmål

Om du har noe spørsmål om denne personvernerklæringen eller ønsker å benytte deg av noen av dine rettigheter, kontakt oss.